Loading

 To już było – kwiecień

Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego

Po zakończeniu celebracji wielkoczwartkowych aż do rozpoczęcia liturgii Wielkiego Piątku trwała adoracja przy Ciemnicy. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii, a wielu wiernych korzysta jeszcze z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Późnym popołudniem rozpoczęły się najważniejsze obrzędy tego dnia – Liturgia Męki Pańskiej.

Wszystko zaczęło się nietypowo. Rycerze Chorągwi Chełmińskiej, służba liturgiczna i kapłani pod przewodnictwem ks. Artura weszli w ciszy do ołtarza. Ich wejścia nie poprzedził ani dzwonek ani śpiew żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan upadł na twarz, a wszyscy obecni w Kościele uklękli. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. W tej chwili cisza mówiła znacznie więcej.

WP Pasja

Pierwsze czytanie w Liturgii Słowa to tekst z Księgi proroka Izajasza, w którym prorok mówi o tym, że Mesjasz będzie cierpiał za grzechy ludzi. Autor Listu do Hebrajczyków przypomina, że Chrystusowi znany jest ludzki los, bo sam został okrutnie doświadczony. Przez Jego posłuszeństwo dokonało się zbawienie świata. Zbawcze wydarzenia przypominała Ewangelia będąca opisem Męki Pańskiej, która została wyśpiewana przez ks. Pawła, ks. Dominika i ks. Andrzeja. Na zakończenie Liturgii Słowa odbyła się wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna. W dziesięciu wezwaniach prosiliśmy Boga, aby miał w opiece cały świat.

Następnie rozpoczęła się adoracja Krzyża. Od dwóch tygodni wszystkie krzyże w kościołach były zasłonięte. W Wielki Piątek ukazały się one ponownie wiernym. Po uroczystym wniesieniu przez Celebransa i rycerzy, kapłan odsłonił krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Przyszedł czas, aby uczcić znak naszego zbawienia w indywidualnej adoracji.

WP odsłonięcie

WP adoracja Prob

 

WP adoracja Rycerze

WP adoracja wierni

 

Po adoracji Krzyża nastąpiła Komunia święta – bez przeistoczenia kapłani rozdali wiernym Ciało Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia. Nakarmiliśmy się pokarmem, który daje życie wieczne...

Wielkopiątkową liturgię zakończyło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwała adoracja.

WP procesja

WP Grób

W piątkowy wieczór mieszkańcy naszego miasteczka – wierni świeccy, siostry zakonne i duchowieństwo, uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, która wyruszyła z kościoła św. Józefa o godz. 20.30. Przewodniczył jej proboszcz parafii, ks. Jerzy. Rozważania czytali członkowie wspólnoty Domowego Kościoła, a Krzyż niosły poszczególne stany i grupy. Nabożeństwo zakończyło się w kościele farnym wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i powierzeniem Matce Bożej Chełmińskiej intencji indywidualnych i wspólnych.

WP DK

 

Zgromadziła nas tu miłość Chrystusa

W wielkoczwartkowe przedpołudnie Ksiądz Proboszcz i przybyły na okres świąteczny do Chełmna Ks. Paweł udali się do toruńskiej Katedry św. Janów, by uczestniczyć w Mszy Krzyżma. Zebrało się na niej ponad 200 kapłanów całej diecezji pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego. Podczas uroczystej liturgii kapłani odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie, a Ks. Biskup poświęcił oleje święte, które potem trafiają do wszystkich parafii diecezji i służą do udzielania sakramentów świętych.

Wieczorem w tłumnie wypełnionym wiernymi naszym parafialnym Wieczerniku uczestniczyliśmy w Mszy Wieczerzy Pańskiej. Koncelebrowali ją wszyscy kapłani posługujący w chełmińskiej Farze pod przewodnictwem ks. Damiana. Uroczysta liturgia była naszym wspólnym dziękczynieniem za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Przed jej zakończeniem Mszy św. członkowie wspólnot złożyli kapłanom życzenia z okazji ich święta.

Tradycyjnym zakończeniem wielkoczwartkowej Mszy św. było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy symbolizującej modlitwę Jezusa w Ogrodzie Oliwnym oraz pojmanie i uwięzienie. Wieczorna adoracja była odpowiedzią na Chrystusowe zaproszenie „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

Serdecznie podziękowania składamy członkom Odnowy w Duchu Świętym, którzy przygotowali tegoroczną Ciemnicę.

WCz przy ołtarzu

WCz życzenia

WCz procesja

WCz ciemnica

 

„Chcemy ujrzeć Chrystusa”

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa to już tradycyjnie w naszej parafii czas rekolekcji szkolnych dla młodzieży naszych szkół – uczniów klas technicznych i zawodowych Zespołu Szkół nr 2 oraz uczniów klas gimnazjalnych i licealnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Rekolekcje te poprowadził także ks. Jarosław.

Każdego dnia w kościele ks. Rekolekcjonista głosił konferencję w ramach nabożeństwa Słowa Bożego. W poniedziałek uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, podczas której zrywaliśmy maski, które nakładamy na swoje twarze. A we wtorek został poprowadzony rachunek sumienia, który przygotował nas do spowiedzi świętej.  

W środę zakończyliśmy ten szczególny czas skorzystaniem z sakramentu pokuty i wspólną Mszą św.  

 

Spotkania rekolekcyjne odbywały się także w szkołach.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w poniedziałek przygotowali klasowe prezentacje świętych w ramach konkursu „Święci mają nas zawstydzać”. Bezapelacyjnie konkurs wygrała klasa II c ze swoją pantomimą pokazującą śmierć męczeńską św. Maksymiliana Marii Kolbego.

We wtorek uczestniczyliśmy w pantomimie zatytułowanej „Trudne wybory” przygotowaną przez grupę wolontariuszy Effatha pod opieką p. Beaty Byczek. Wpisała się ona cudownie w tragedię, którą przeżywała nasza okolica, kiedy w dzień poprzedzający rekolekcje w wypadku zginęło siedmioro młodych ludzi, w tym trzy wolontariuszki tej grupy.

 

Podziękowania składamy ks. Jarkowi za przeprowadzenie nas przez te dni rekolekcyjne. „Bóg zapłać” Dyrekcjom obu Szkół za otwarcie na tegoroczne propozycje księży katechetów. Dziękujemy Nauczycielom za obecność i pomoc przy opiece nad uczniami. Osobne podziękowania należą się wielu uczniom naszych Szkół za wsparcie, jakim pomogli ogarnąć swoim księżom wiele szczegółów organizacyjnych.

Niech największą radością księży katechetów będzie fakt, że każdy uczeń mógł dla siebie zaczerpnąć coś, co choć odrobinę pozwoliło mu zbliżyć się do Pana Boga.

 

Rekolekcje wielkopostne

Od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy trwały w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Prowadził nas w nich ks. Jarosław Janowski, dyrektor Bursy Szkolnej Caritas im. Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grudziądzu. Nasze coroczne ćwiczenia wielkopostne przebiegały pod hasłem „Chcemy ujrzeć Chrystusa”.

Rekolekcyjnym naukom towarzyszyło głębokie przeżywanie Mszy św. i nabożeństwa: w poniedziałek – Drogi Krzyżowej, na której przewodnikiem był nam bł. Jan Paweł II; we wtorek – nabożeństwo pokutne; a w środę – adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wielka Środa to już tradycyjnie w naszej parafii dzień spowiedzi przedświątecznej. Posługą w konfesjonałach służyli także kapłani z naszego dekanatu, którym serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy ks. Jarosławowi za przyjęcie zaproszenia do naszej parafii i poprowadzenie rekolekcji. „Bóg zapłać”.

Rek II c

Rek Effatha

Rek kościół

 

Wyjątkowe rekolekcje

W nocy z soboty na niedzielę, z 12 na 13 kwietnia, na terenie naszej parafii – w miejscowości Klamry, w wypadku samochodowym zginęło siedmioro młodych ludzi: czterech chłopaków ze starogrodzkiej parafii i trzy nasze parafianki.

Rek Ofiary

Tragedia ta odbiła się szerokim echem w całej Polsce. A dla nas, mieszkańców Chełmna, rodzin, przyjaciół, znajomych ofiar tej tragedii dotknęła szczególnie.

W Wielką Środę i Wielki Czwartek w Starogrodzie i Chełmnie pożegnaliśmy Hanię, Paulinę, Natalię, Patryka, Marka, Bartka i Mikołaja.

To wydarzenie stało się dla wielu z nas swoistymi, bardzo trudnymi rekolekcjami i niesamowitą lekcją życia.

Ofiary wypadku polecamy miłosiernemu Bogu, a dla pogrążonych w żałobie bliskim wypraszamy Bożego pocieszenia.

Na ręce Proboszczów parafii w Chełmnie i w Starogrodzie oraz Rodzicom Ofiar wyrazy modlitewnej pamięci i duchowej łączności nadesłał Ks. Biskup Andrzej Suski.

Biskup

Pieta Chełmińska

Chełmińska Pieta 002

Kiedy myślimy o „Piecie Chełmińskiej” to nasze myśli kierują się do kaplicy Matki Bożej znajdującej się w chełmińskiej Farze i skupiają na cudownym XVII-wiecznym wizerunku uwiecznionym na obrazie i nierozerwalnie związanym z kultem Matki Bożej.

Pamiętajmy jednak, że XVII w. nie był początkiem kultu maryjnego. Powstanie sanktuarium w głównym kościele miasta było odpowiedzią na dynamiczny rozwój pobożności maryjnej, podobnie jak i powstanie obrazu.

Początku rozwoju musimy szukać znacznie wcześniej, zapewne aż w czasach średniowiecznych i to wcale nie w Farze, ale na Bramce. To Bramka była pierwszą formą Sanktuarium Maryjnego w Chełmnie i to już w czasach, kiedy jeszcze nie powstał znany nam dzisiaj obraz. Co w takim razie było przed nim. Czy inny obraz o proweniencji gotyckiej, być może, ale niekoniecznie.

Z Chełmińska Bramką związana jest rzeźba. Dzieło mało znane, przez lata zarzucone, nie eksponowane. Jest to wspaniały zabytek sztuki gotyckiej. Nie jest on monumentalny, nie przytłacza swoją wielkością, ani też szczególnie wyrachowanym, czy też wykwintnym warsztatem artystycznym. Posiada jednak szczególny walor, jest nim wizerunek cierpienia odczuwanego przez Matkę po stracie ukochanego Syna. Autor dzieła możliwe, że wywodzący się z kręgu twórców pomorskich w umiejętny sposób wyraził dwa oblicza cierpienia. Z jednej strony obserwujemy zastygłe w pośmiertnej pozie cierpienie Syna, zdjętego z krzyża i oddanego Matce. Sugestywnie przedstawione rany przebitego boku i ślady po gwoździach ukazują nam ogrom bólu, który już się skończył. Z drugiej strony trwa jednak inne cierpienie. Cierpienie Matki obarczonej nie tylko ciężarem martwego ciała Syna, ale przede wszystkim ciężarem bólu wyrywającego się z matczynego serca. Mogą o tym świadczyć zarówno łzy spływające po policzkach Maryi, jak i też bolesny grymas jej twarzy.

Kiedy przyjrzymy się temu dziełu powiemy, że jest to typowe rzeźbiarskie przedstawienie Matki Bożej Bolesnej trzymającej martwe ciało swojego Syna. Owszem, ale jest jeden wyjątkowy szczegół wpływający na wyjątkowość dzieła. Przyjrzyjmy się lewej ręce Maryi. Kurczowo trzyma w dłoni chustę będącą częścią okrycia głowy. Możemy sobie dopowiedzieć, że ten gest, chusta trzymana w dłoni służy do ocierania łez płynących po twarzy Maryi. Jest to dosyć niespotykany akcent rzeźbiarski, zapewne znacząco wpływający na wyjątkowość Chełmińskiej Piety.

Sądzę jednak, że czymś szczególnie wyjątkowym jest geneza powstania dzieła. Nie mamy co prawda na to niepodważalnych dowodów. Jest jednak wielce prawdopodobnym, że rzeźbiarskie przedstawienie Chełmińskiej Piety jest pierwszym wizerunkiem czczonym w Chełmnie w wyniku zdynamizowanego rozwoju kultu Matki Bożej Bolesnej. Być może zanim w Chełmnie zaczęto oddawać cześć Matce Bożej w znaku cudownego obrazu, czyniono to poprzez wizerunek Matki Bolesnej w postaci rzeźbiarskiej. Nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż przez setki lat mieszkańcy Chełmna przede wszystkich Matkę Bożą Bolesną czcili w swoich sercach.

Ks. Proboszcz

 

Koncert klerycki

W I sobotę miesiąca. 5 kwietnia, po wieczornej Mszy św. w naszej farze odbył się koncert kleryków Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo z Krakowa. Podczas półtora godzinnego koncertu zebrani mieli okazję wysłuchać wielu pieśni wielkopostnych, powołaniowych i poświęconych osobie i nauczaniu bł. Jana Pawła II. Koncert zakończyliśmy comiesięcznym Apelem Jasnogórskim.

Skłądamy serdeczne Bóg zapłać sześciu klerykom, w tym także pochodzącemu z naszej parafii Krzysztofowi, za piękny modlitewno-muzyczny wieczór.

 

 

Rocznica śmierci Jana Pawła II

JP II 2014

W środę, 2 kwietnia, przypadła dziewiąta rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji wieczorem w naszej Farze została odprawiona Msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat naszego Rodaka. Po Mszy św. odbyło się spotkanie Grupy Modlitewnej im. Błogosławionego.

Wieczorem, zwyczajem lat poprzednich, mieszkańcy naszego miasta spotkali się przy tablicy upamiętniającej osobę naszego Wielkiego Rodaka zawieszonej na Bramce. Ok. 21.15 zebraliśmy się na chwilę modlitwy, rozważania słów Papieża i wspólny śpiew.

  

To już było - grudzień 2013

To już było - listopadowe prace remontowe

To już było - listopad 2013

To już było - październik 2013

To już było - wrzesień 2013

To już było - pożegnanie ks. Tomasza

To już było - lipiec 2013

To już było - odpust 2013

To już było - festiwal "W ramionach Matki"

To już było - Prymicja Ks. Krzysztofa i Kapłańskie rocznice 

To już było - czerwiec 2013

To już było - maj 2013

To już było - kwiecień 2013

To już było - Triduum 2013

To już było - Rekolekcje wielkopostne 2013

To już było - luty 2013

To już było - grudzień 2012

To już było - październik i listopad 2012 

To już było - Nawiedzenie Kopii Ikony Jasnogórskiej - dzień II

To już było - Nawiedzenie Kopii Ikony Jasnogórskiej - wieczór i noc

To już było - Nawiedzenie Kopii Ikony Jasnogórskiej - Liturgia Powitania

To już było - Misje Parafialne (dni 4-6)

To już było - Misje Parafialne (trzy pierwsze dni)

To już było - wrzesień 2012

To już było - sierpień 2012

To już było - lipiec 2012

To już było - lipiec 2012 - Odpust, dzień II

To już było - lipiec 2012 - Odpust, dzień I

To już było - czerwiec 2012

To już było - Wizytacja kanoniczna, dzień II

To już było - Wizytacja kanoniczna, dzień I

To już było - maj / czerwiec 2012 - Z życia LSO

To już było - Odpust na Zesłanie Ducha Świętego i Pasowanie rycerskie

To już było - I Komunia Święta w naszej parafii

To już było - Zwiadowcy historii po raz kolejny w chełminskiej Farze

To już było - maj 2012

To już było - kwiecień 2012

To już było - Triduum Paschalne - Wielka Sobota i Zmartwychwstanie

To już było - Triduum Paschalne - Wielki Czwartek i Wielki Piatek

To już było - Rekolekcje wielkopostne

To już było - marzec 2012

To już bylo - luty 2012

To już było - styczeń 2012

To już było - grudzień 2011

To już było - Promocja ministrantów i spotkanie opłatkowe

To już było - Mikołajki

To już było - Wróciła do nas św. Barbara

To już było - listopad 2011

To już było - październik 2011

 

081550
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Poprzedni tydzień
Miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
13
228
1370
11680
8181
7892
81550
Twoje IP: 54.235.36.164
Data/Godzina: 2014-04-25 01:04:46