Loading

To już było – lipiec 2014

Odpust chełmiński

Od setek lat na początku lipca w Chełmnie przed obliczem Matki Bożej Bolesnej gromadzą się rzesze wiernych – mieszkańców miasta i pielgrzymów przybyłych z okolic Chełmna i z całkiem nawet odległych miejsc,

Tradycyjnie obchody odpustowe rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną po południu 1 lipca w kaplicy przy Studzience. Przewodniczył jej i okolicznościowe Słowo Boże wygłosił ks. Damian.

O godz. 18.00 w Farze rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. biskup Józef Szamocki w koncelebrze licznie zgormadzonych kapłanów. W homilii opartej na przeczytanej Ewangelii o ofiarowaniu Jezusa w świątyni jerozolimskiej, Ks. Biskup mówił o naszym zawierzeniu Bożej Opatrzności odnosząc się także do współczesnej sytuacji w Polsce, kiedy to realizują się bardzo czytelnie słowa Symoeona o Jezusie jako znaku sprzeciwu świata. Zachęcił na koniec, by nie bać się wyznać Maryi: „Kochamy Cię i nigdy nie opuścimy Ciebie i Jezusa”.

Po Mszy św. bardzo licznie zebrani wierni, siostry zakonne z chełmińskich klasztorów i duchowieństwo wyruszyło w tradycyjnej procesji do Studzienki. Piękna dodawała obecność sztandarów i feretronów, służby liturgicznej i dziewczynek sypiących kwiaty.

1 - Bp Józef

2 - procesja ludzie

 

3 - przy Studzience

4 - procesja

 

Modlitewne czuwanie – prowadzone przez kapłanów i indywidualne – przed wizerunkiem Bolesnej Pani trwało całą noc. O godz. 21.00 ks. Dominik i wspólnota Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży poprowadziła Apel Jasnogórski, a o godz. 22.30 ks. Damian przewodniczył modlitwie różańcowej.

5 - Apel

O północy odprawiona została Msza św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ojciec duchowny kapłanów diecezji toruńskiej i proboszcz parafii w Świerczynkach, ks. kanonik Adam Ceynowa. 

Wczesnym rankiem 2 lipca rzesze wiernych zebrały się w pierwszych miejscach kultu Matki Bożej. O godz. 6.00 ks. Andrzej i ks. Tomasz Recki odprawili Mszę św. przy Studzience. Przez cały dzień sprawowane były także Msze św. z odpustowym Słowem Bożym w kościele farnym.

6 - Studzienka

Punktem centralnym uroczystości była suma odpustowa o godz. 11.00, której przewodniczył ks. biskup ordynariusz Andrzej Suski. Zgromadziła ona również licznie duchowieństwo, siostry zakonne, mieszkańców Chełmna oraz pielgrzymów, którzy pieszo przybyli m.in. z Grudziądza, Lisewa, Kijewa Królewskiego, Unisławia i wielu innych okolicznych miasteczek i wsi. W swojej homilii Ks. Biskup Ordynariusz mówił o roli Słowa Bożego, które uszczęśliwia ludzi wierzących. Zachęcał, by pozwolić Słowu Bożemu oświecać swoje życie. Prosił na koniec: „Maryjo, prowadź nas drogą wiary, która mówi: Niech mi się stanie według słowa Twego”. Po Mszy św. odbyła się piękna procesja eucharystyczna wokół kościoła farnego.

 7 - pielgrzymi

8 - Bp Andrzej przy MB

 

9 - procesja

Przedpołudniem 3 lipca przed obliczem Matki Bożej Bolesnej zebrali się niewidomi i niedowidzący wraz ze swoim opiekunem, ks. prałatem Gerardem Gromowskim z Lisewa.

W kolejnym dniu na adoracji Najświętszego Sakramentu, Eucharystii i nabożeństwie Drogi Krzyżowej zebrali się członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Kół Żywego Różańca i Czciciele Bożego Miłosierdzia.

Ostatni dzień chełmińskiego odpustu to wzruszające spotkania Matki Bożej z cierpiącymi. W sobotę przed południem w kościele farnym zebrali się ludzie chorzy – parafianie, pielgrzymi i podopieczni Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry Szarytki. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. kustosz Zbigniew Walkowiak. Pod koniec liturgii odbyło się nabożeństwo eucharystyczne z błogosławieństwem na sposób lourdski, a następnie wierni przyjęli sakrament namaszczenia.

Chełmiński odpust już za nami. Liczymy teraz na jego duchowe owoce. Mamy nadzieję, że przeżyte spowiedzi, Msze św., usłyszane Słowo Boże, wspólna modlitwa, bycie razem i dzielenie się swoją wiarą umocniły nas wszystkich. Liczymy, że pobyt w naszym mieście i sanktuarium będzie dla nas wszystkich głębokim przeżyciem, a prośba do Matki Bożej, by Jej wzniesione ręce chroniły nas, naszych najbliższych, nasze parafie przed wszelkim złem dodała nam siły, by iść przed siebie w stronę nieba z podniesioną głową.

Jako duszpasterze parafii farnej pragniemy złożyć serdeczne podziękowania:

 - Księżom Biskupom – za coroczne przewodniczenie naszym odpustowym uroczystościom,

 - kapłanom – za ich obecność, ale przede wszystkim za posługę w konfesjonale,

 - siostrom zakonnym,

 - zaangażowanym w przygotowanie liturgii – Służbie Liturgicznej, pani Ani, panu Jurkowi i panu Waldkowi, panom niosącym baldachim podczas procesji, paniom i panom noszącym sztandary i feretrony, dziewczynkom sypiącym kwiatki i dzieciom niosącym poduszeczki oraz orkiestrze ze Świecia,

 - wszystkim przygotowującym i troszczącym się o miejsca kultu – kościół farny, Studzienkę i Bramkę,

 - Straży Miejskiej – za czuwanie nad bezpieczeństwem procesji do Studzienki,

 - wszystkim Parafianom i Pielgrzymom, bez których uroczystości odpustowe nie byłyby tak piękną manifestacją wiary w Boga i miłości do Matki Bożej Chełmińskiej.

 

W ramionach Matki

Już po raz drugi w ramach chełmińskich uroczystości odpustowych pod takim tytułem odbył się Festiwal Piosenki Religijnej. Zgromadził on dzieci, młodzież i dorosłych z wielu zakątków naszej diecezji i nie tylko. Gościliśmy wykonawców z: Torunia, Chełmży, Kowalewa Pomorskiego, Lidzbarka Welskiego, Biskupic, Grudziądza, Łasina i Chełmna.

Patronat honorowy nad festiwalem objęli J. E. Ks. Biskup Andrzej Suski i Burmistrz Miasta Chełmna. To oni uroczyście otworzyli przesłuchania festiwalowe po zakończeniu sumy odpustowej w drugim dniu odpustu, 2 lipca.

18 - otwarcie

Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: pan Mieczysław Żelazko - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmnie, pani Anna Soborska-Zielińska - pracownik chełmińskiego Ratusza (a prywatnie muzyk) oraz ks. Paweł Kołatka, już teraz student z Pampeluny, a niegdyś wikariusz chełmińskiej Fary.

10 - Jury

Festiwal poprowadził pan Marcin z Chełmińskiego Domu Kultury.

Uczestnicy zmagali się w następujących kategoriach: soliści i duety w wieku dziecięcym, soliści – młodzież i dorośli oraz schole i zespoły – młodzież i dorośli. Każdy musiał wykonać dwa utwory, w tym jeden o tematyce maryjnej.

12 - uczest

14 - uczestn

 

15 - schola Gdz

16 - Siostry

Zmaganiom uczestników przysłuchiwali się zebrani na placu przykościelnym mieszkańcy Chełmna i przybyli pielgrzymi. Choć pogoda próbowała płatać nam figle, to jednak nawet przelotne deszcze nie wystraszyły zebranych, nie zepsuły dobrej zabawy i sympatycznej rywalizacji.

Po zakończeniu przesłuchań jury udało się na obrady, a uczestnicy festiwalu wraz z panią Anną Grzeszną wybrali się na spacer po Chełmnie. Chwilę przed godz. 17.00 zebrani na przykościelnym placu uwielbiali Boga w muzyce i zabawie podczas koncertu zespołu Pawła „chustiego” CHUSTAKA. To wydarzenie miało charakter nie tylko artystyczny ale i ewangelizacyjny.

17 - Chustak

20 - Chustak

Po koncercie ks. Andrzej ogłosił wyniki obrad jury. Zwycięzcom nagrody wręczali członkowie jury oraz organizatorzy: pan Janusz Napora - dyrektor Chełmińskiego Domu Kultury i ks. Andrzej Jankowski - wikariusz parafii farnej.

21 - Wyniki

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii soliści i duaty - dzieci:

I miejsce: Joanna Majewska z Chełmży,

II miejsce: Laura Jeżewska z Torunia,

Wyróżnienia: Duet Julia i Laura z Torunia oraz zespół Uwielbienie, czyli Klaudia i Iza Ciesiółka.

 

W kategorii soliści (młodzież i dorośli):

I miejsce: Karolina Zielińska z Kowalewa Pomorskiego,

II miejsce: Marta Wiadrowska z Lidzbarka

III miejsce: Natalia Majewska z Chełmży i ex aequo Tomasz „Teacher” Jarmołkiewicz z Chełmna.

 

W kategorii schole i zespoły (młodzież i dorośli):

I miejsce: schola Bazyliki Kolegiackiej Św. Mikołaja Biskupa z Grudziądza,

II miejsce: zespół „Szarytki” z Chełmna i ex aequo schola parafialna „Cantate Deo” z Łasina.

Zwycięzcy odebrali pamiątkowe dyplomy, nagrody pieniężne i  rzeczowe.

  22 - koniec

Organizatorzy dziękują:

- Ks. Biskupowi i Panu Burmistrzowi za Patronat Honorowy,

- Uczestnikom - za przybycie i zaangażowanie,

- Jury - za profesjonalną ocenę wszystkich uczestników,

- Sponsorom (zwłaszcza dwóm „cichym” niechcącym rozgłosu) - za wszelakie wsparcie,

- Mediom - za zainteresowanie tym wydarzeniem,

- pracownikom Chełmińskiego Domu Kultury i Muzeum Ziemi Chełmińskiej - za pomoc organizacyjną i czas poświęcony w dniu festiwalu,

- wszystkim za wszystko - Bóg zapłać!

I do zobaczenia z Chełmnie w przyszłym roku!

 

 

To już było – czerwiec 2014

Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zgromadziła na miejskiej procesji rzesze wiernych. Rozpoczęła się ona uroczystą Mszą Świętą w kościele św. Józefa. Przy czterech ołtarzach odczytywaliśmy Ewangelie oraz modliliśmy się prosząc Boga o Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin i miejsc pracy. Procesja zakończyła się w kościele farnym uroczystym odśpiewaniem Te Deum oraz błogosławieństwem.

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w procesji. Dziękujemy za przygotowanie ołtarzy, przystrojenie domów znajdujących się na trasie procesji, wszystkim którzy nieśli feretrony, chorągwie, baldachim, dziewczynkom sypiącym kwiatki, orkiestrze Chełmińskiego Domu Kultury, lektorom, ministrantom, Straży Miejskiej za bezpieczny przebieg procesji. Tym wszystkim, którzy przyczynili się do przebiegu procesji składamy serdeczne Bóg zapłać.

BC1

BC2

BC3

BC4

BC5

BC6

Bc7

 

Janie Pawle z Polski

Pod takim tytułem we wtorek, 10 czerwca, w chełmińskiej Farze odbył się koncert dla uczczenia kanonizacji Jana Pawła II z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 15-tej rocznicy pobytu Św. Jana Pawła II w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Organizatorem koncertu był Marszałek Województwa – pan Piotr Całbecki i Proboszcz Fary Chełmińskiej – ks. Zbigniew Walkowiak. W wieczornej porze Fara wypełniła się mieszkańcami miasta i okolic.

Papieski koncert poprowadził dziennikarz drugiego programu TVP, pan Jacek Pawlewski. To on wraz z księdzem Proboszczem przywitał zebranych, a pomiędzy kolejnymi utworami przywoływał ciekawe i mało znane fakty z życia Jana Pawła II i wspominał Jego pobyt na naszych ziemiach. Ku czci Świętego Rodaka wystąpili: Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Piotra Salabera, zespół ŻUKI i wokalista Joachim Perlik. W utworach Czesława Niemena, Krzysztofa Klenczona i zespołu The Beatles śpiewali o Ojczyźnie, przemijaniu, pokoju, miłości i nadziei.

Zebranym przypadł do gustu prezentowany repertuar i, jak zauważył prowadzący, z każdym utworem coraz bardziej włączali się w przeżywanie koncertu. Ostatnim akcentem była wspólnie zaśpiewana „Barka” – ulubiona pieśń Św. Jana Pawła II.

W imieniu mieszkańców i władz miasta wykonawcom podziękował wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Jacek Kordowski.

Cieszymy się z tego wydarzenia! Mamy nadzieję, że dziedzictwo Jana Pawła II będzie w nas d=ciągle żywe, a inne wydarzenia kulturalne w naszym mieście będą cieszyć się takim samym zainteresowaniem jak ten papieski koncert.

Pap1

Pap2

Pap3

Pap7

Pap8

Pap4

Pap5

 

W imię Syna

Dnia 1 czerwca po raz kolejny odbyło się spotkanie młodych na polach Lednickich. W tym roku było ono wyjątkowe ze względu na fakt, że spotkania lednickie wchodzą w dorosłość – odbyły się po raz 18. Jak co roku wyruszyła tam grupa młodzieży z naszej parafii i okolic Chełmna pod opieką ks. Andrzeja. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było synostwo. Każdy uczestnik otrzymał książkę „Pasja”, symboliczny dowód osobisty i banknot, pierścień symbolizujący nasze dzięcięctwo Boże i śpiewnik.

Lednica jest miejscem ważnym dla każdego kto chociaż raz tam pojechał. Pole na środku, którego stoi wielka brama w kształcie ryby. Tłumy młodych ludzi, nie tylko z Polski, którzy gromadzą się aby wspólnie umacniać swoją wiarę. Z jednej strony radosne śpiewy i tańce, a z drugiej duch głębokiej modlitwy, jedności i miłości. Jednym z ważniejszych punktów jest wybór Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. To niesamowite kiedy ponad 80 tys. ludzi, w dodatku młodych jednym głosem woła, że Jezus jest ich Panem. Każdy kto uważa, że współczesna młodzież nie ma w sobie wiary i wychowuje się w świecie bez wartości, powinien w przyszłym roku pojechać na pola Lednickie, choćby z naszej Parafii. Następne spotkanie odbędzie się 6.06.2014. i już teraz serdecznie na nie zapraszamy.

Lednica - ryba

Lednica - autobus

Lednica - fajerwerki

Lednica - po d Rybę

 

Zmiany w kościele śś. Piotra i Pawła

Po wejściu do jednego z naszych kościołów filialnych można oniemieć z wrażenia. Pamiętany przez wielu obraz został zamieniony na zupełnie nowy. co tu dużo pisać lepiej rzucić okiem na kilka zdjęć.

PiP - w trakcie remontu

PiP - od wejścia

PiP - prezbiterium

PiP - 3 posadzki

PiP - ściana

 

To już było – maj 

 

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

Po zimowej przerwie, 7 maja wieczorem w kościele farnym została odprawiona kolejna Msza św. z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Organizatorem spotkania była Odnowa w Duchu Świętym im. Dzieciątka Jezus działająca przy naszej parafii.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Artur Szymczyk, dyrektor toruńskiego Centrum Caritas.

Po Mszy św. ks. Artur i toruńska grupa "Posłanie" poprowadziły adorację, która zakończyła się błogosławieństwem lurdzkim.

Ostatnim punktem było nałożenie rąk na zebranych.

Pan obecny pośród nas uzdrawiał - świadczy o tym radość zebranych w kościele wiernych i świadectwa, które opowiadane są w mieście.

Czekamy zatem na kolejne spotkanie! Ono już 11 czerwca.

Uzdrow1

 

"Pragniemy, aby Duch Święty umocnił nas…"

We wtorek, 6 maja, podczas Mszy św. o godz. 16.00, 89 młodych (i nieco starszych) naszych Parafian otrzymało dary Ducha Św. w Sakramencie Bierzmowania. Sakramentu dojrzałości udzielił im Ks. Biskup Józef Szamocki. Po ośmiomiesięcznym przygotowaniu doszli oni do końca pewnego etapu w swoim życiu, ale i do początku następnego – swojego dojrzałego życia chrześcijańskiego. Na początku rodzice, podkreślając ogromne trudności w wychowaniu dzisiejszej młodzieży, poprosili Księdza Biskupa, o umocnienie ich pociech Bożym błogosławieństwem i darami Ducha. Liturgia została przygotowana przez samą młodzież. Również oni w darach ofiarnych złożyli symbole darów Ducha, które przyjęli, ofiarę na toruńskie Seminarium Duchowne oraz zielony ornat jako dar dla parafii. Pod koniec liturgii młodzież podziękowała za posługę Biskupa Józefa, dzięki której otrzymali tak cenne dary. Na prośbę młodych Ksiądz Biskup poświecił im pamiątkowe krzyże.

Bierz. - modlitwa

Bierzm - namaszcz

Bierzm - dary

Bierz - wspolne

 

 To już było – kwiecień

Rezurekcja

Wczesnych rankiem w dzień Zmartwychwstania odbyła się procesja rezurekcyjna. Ogłosiliśmy całemu miastu radosną wieść: możecie już otrzeć łzy, śmierć została pokonana! Przy uroczystym śpiewie, biciu dzwonów i strzałach z armat przeszliśmy dookoła kościoła z Najświętszym Sakramentem. Procesji i Mszy świętej po niej następującej przewodniczył Ks. Proboszcz.

przy grobie

procesja

okadzenie

Wielka Sobota i Wigilia Paschalna

Przez całą Wielką Sobotę wierni dość tłumnie nawiedzali naszą farę. A to z racji: trwającej przez cały dzień adoracji Chrystusa Eucharystycznego w Grobie, oczyszczenia swojego serca w spowiedzi świętej oraz poświęcenia pokarmów na wielkanocny stół.

pokarmy

To, co w tym dniu najważniejsze, rozpoczęło się jednak wieczorem. Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył ks. Dominik, z którym koncelebrowali ks. Proboszcz oraz pozostali księża wikariusze i rezydenci.

Liturgia rozpoczęła się przed kościołem. Tam nastąpiło poświęcenie ognia, a potem prowadzący nakreślił na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku, umieszczając też pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża. Bo „Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”.

pośw. ognia

Z zapalonym paschałem procesja weszła do nieoświetlonego kościoła. Ci, którzy doświadczyli w swoim życiu lęku przed ciemnością, wiedzą, czym dla człowieka jest światło. Rozprasza nie tylko ciemności, ale także obawy. Chrystus jest tym, który swoim zmartwychwstaniem rozprasza ciemności grzechu i śmierci, który na powrót wlewa w serca radość życia. Bo przecież nie musimy się już bać największego wroga, śmierci, skoro On ją pokonał. „Światło Chrystusa” – śpiewał kapłan, a wierni zapalali od Paschału świece. W kościele robiło się coraz jaśniej. A gdy po dojściu do ołtarza kapłan trzeci raz pokazał światło Chrystusa, zapalone zostały wszystkie światła. Symbolikę światła wyjaśniło śpiewane orędzie wielkanocne. „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie (...) Raduj się Ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla Wieków poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywał (...) Tej nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani (...) O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś Swego Syna (...)”.

Exultet

Liturgia Słowa była wyjątkowo rozbudowana. Odczytanych przez wiernych świeckich i lektorów zostało aż dziewięć czytań, które pokazały całą historię Zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity za grzechy świata trzeciego dnia powstał z martwych. Święty Paweł pokazał, że udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest możliwy dzięki sakramentowi chrztu, który zanurza w Jego śmierć i pozwala razem z Nim zmartwychwstać do Nowego Życia. Do tych treści nawiązała kolejna część celebracji - Liturgia Chrzcielna.

LSŁowa

Dawniej większość chrześcijan w tej właśnie chwili przyjmowała chrzest. Dziś, po litanii do Wszystkich Świętych i błogosławieństwie wody, odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne. Z zapalonymi świecami w ręku wyrzekliśmy się grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła, i szatana, głównego sprawcy grzechu, a następnie wyznaliśmy wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne.

pośw. wody

Jako święci i umiłowani przez Boga przystąpiliśmy do Liturgii Eucharystycznej. Ten, który z miłości do człowieka ofiarował się w zbawczej ofierze, który powstał z martwych i dał udział w swojej łasce przez chrzest, karmi swoim Ciałem i Krwią. Jego Ciało i Krew są pokarmem na życie wieczne.

L. Euch.4

 

Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego

Po zakończeniu celebracji wielkoczwartkowych aż do rozpoczęcia liturgii Wielkiego Piątku trwała adoracja przy Ciemnicy. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii, a wielu wiernych korzysta jeszcze z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Późnym popołudniem rozpoczęły się najważniejsze obrzędy tego dnia – Liturgia Męki Pańskiej.

Wszystko zaczęło się nietypowo. Rycerze Chorągwi Chełmińskiej, służba liturgiczna i kapłani pod przewodnictwem ks. Artura weszli w ciszy do ołtarza. Ich wejścia nie poprzedził ani dzwonek ani śpiew żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan upadł na twarz, a wszyscy obecni w Kościele uklękli. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. W tej chwili cisza mówiła znacznie więcej.

WP Pasja

Pierwsze czytanie w Liturgii Słowa to tekst z Księgi proroka Izajasza, w którym prorok mówi o tym, że Mesjasz będzie cierpiał za grzechy ludzi. Autor Listu do Hebrajczyków przypomina, że Chrystusowi znany jest ludzki los, bo sam został okrutnie doświadczony. Przez Jego posłuszeństwo dokonało się zbawienie świata. Zbawcze wydarzenia przypominała Ewangelia będąca opisem Męki Pańskiej, która została wyśpiewana przez ks. Pawła, ks. Dominika i ks. Andrzeja. Na zakończenie Liturgii Słowa odbyła się wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna. W dziesięciu wezwaniach prosiliśmy Boga, aby miał w opiece cały świat.

Następnie rozpoczęła się adoracja Krzyża. Od dwóch tygodni wszystkie krzyże w kościołach były zasłonięte. W Wielki Piątek ukazały się one ponownie wiernym. Po uroczystym wniesieniu przez Celebransa i rycerzy, kapłan odsłonił krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Przyszedł czas, aby uczcić znak naszego zbawienia w indywidualnej adoracji.

WP odsłonięcie

WP adoracja Prob

 

WP adoracja Rycerze

WP adoracja wierni

 

Po adoracji Krzyża nastąpiła Komunia święta – bez przeistoczenia kapłani rozdali wiernym Ciało Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia. Nakarmiliśmy się pokarmem, który daje życie wieczne...

Wielkopiątkową liturgię zakończyło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwała adoracja.

WP procesja

WP Grób

W piątkowy wieczór mieszkańcy naszego miasteczka – wierni świeccy, siostry zakonne i duchowieństwo, uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, która wyruszyła z kościoła św. Józefa o godz. 20.30. Przewodniczył jej proboszcz parafii, ks. Jerzy. Rozważania czytali członkowie wspólnoty Domowego Kościoła, a Krzyż niosły poszczególne stany i grupy. Nabożeństwo zakończyło się w kościele farnym wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i powierzeniem Matce Bożej Chełmińskiej intencji indywidualnych i wspólnych.

WP DK

 

Zgromadziła nas tu miłość Chrystusa

W wielkoczwartkowe przedpołudnie Ksiądz Proboszcz i przybyły na okres świąteczny do Chełmna Ks. Paweł udali się do toruńskiej Katedry św. Janów, by uczestniczyć w Mszy Krzyżma. Zebrało się na niej ponad 200 kapłanów całej diecezji pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego. Podczas uroczystej liturgii kapłani odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie, a Ks. Biskup poświęcił oleje święte, które potem trafiają do wszystkich parafii diecezji i służą do udzielania sakramentów świętych.

Wieczorem w tłumnie wypełnionym wiernymi naszym parafialnym Wieczerniku uczestniczyliśmy w Mszy Wieczerzy Pańskiej. Koncelebrowali ją wszyscy kapłani posługujący w chełmińskiej Farze pod przewodnictwem ks. Damiana. Uroczysta liturgia była naszym wspólnym dziękczynieniem za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Przed jej zakończeniem Mszy św. członkowie wspólnot złożyli kapłanom życzenia z okazji ich święta.

Tradycyjnym zakończeniem wielkoczwartkowej Mszy św. było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy symbolizującej modlitwę Jezusa w Ogrodzie Oliwnym oraz pojmanie i uwięzienie. Wieczorna adoracja była odpowiedzią na Chrystusowe zaproszenie „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

Serdecznie podziękowania składamy członkom Odnowy w Duchu Świętym, którzy przygotowali tegoroczną Ciemnicę.

WCz przy ołtarzu

WCz życzenia

WCz procesja

WCz ciemnica

 

„Chcemy ujrzeć Chrystusa”

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa to już tradycyjnie w naszej parafii czas rekolekcji szkolnych dla młodzieży naszych szkół – uczniów klas technicznych i zawodowych Zespołu Szkół nr 2 oraz uczniów klas gimnazjalnych i licealnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Rekolekcje te poprowadził także ks. Jarosław.

Każdego dnia w kościele ks. Rekolekcjonista głosił konferencję w ramach nabożeństwa Słowa Bożego. W poniedziałek uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, podczas której zrywaliśmy maski, które nakładamy na swoje twarze. A we wtorek został poprowadzony rachunek sumienia, który przygotował nas do spowiedzi świętej.  

W środę zakończyliśmy ten szczególny czas skorzystaniem z sakramentu pokuty i wspólną Mszą św.  

 

Spotkania rekolekcyjne odbywały się także w szkołach.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w poniedziałek przygotowali klasowe prezentacje świętych w ramach konkursu „Święci mają nas zawstydzać”. Bezapelacyjnie konkurs wygrała klasa II c ze swoją pantomimą pokazującą śmierć męczeńską św. Maksymiliana Marii Kolbego.

We wtorek uczestniczyliśmy w pantomimie zatytułowanej „Trudne wybory” przygotowaną przez grupę wolontariuszy Effatha pod opieką p. Beaty Byczek. Wpisała się ona cudownie w tragedię, którą przeżywała nasza okolica, kiedy w dzień poprzedzający rekolekcje w wypadku zginęło siedmioro młodych ludzi, w tym trzy wolontariuszki tej grupy.

 

Podziękowania składamy ks. Jarkowi za przeprowadzenie nas przez te dni rekolekcyjne. „Bóg zapłać” Dyrekcjom obu Szkół za otwarcie na tegoroczne propozycje księży katechetów. Dziękujemy Nauczycielom za obecność i pomoc przy opiece nad uczniami. Osobne podziękowania należą się wielu uczniom naszych Szkół za wsparcie, jakim pomogli ogarnąć swoim księżom wiele szczegółów organizacyjnych.

Niech największą radością księży katechetów będzie fakt, że każdy uczeń mógł dla siebie zaczerpnąć coś, co choć odrobinę pozwoliło mu zbliżyć się do Pana Boga.

 

Rekolekcje wielkopostne

Od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy trwały w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Prowadził nas w nich ks. Jarosław Janowski, dyrektor Bursy Szkolnej Caritas im. Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grudziądzu. Nasze coroczne ćwiczenia wielkopostne przebiegały pod hasłem „Chcemy ujrzeć Chrystusa”.

Rekolekcyjnym naukom towarzyszyło głębokie przeżywanie Mszy św. i nabożeństwa: w poniedziałek – Drogi Krzyżowej, na której przewodnikiem był nam bł. Jan Paweł II; we wtorek – nabożeństwo pokutne; a w środę – adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wielka Środa to już tradycyjnie w naszej parafii dzień spowiedzi przedświątecznej. Posługą w konfesjonałach służyli także kapłani z naszego dekanatu, którym serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy ks. Jarosławowi za przyjęcie zaproszenia do naszej parafii i poprowadzenie rekolekcji. „Bóg zapłać”.

Rek II c

Rek Effatha

Rek kościół

 

Wyjątkowe rekolekcje

W nocy z soboty na niedzielę, z 12 na 13 kwietnia, na terenie naszej parafii – w miejscowości Klamry, w wypadku samochodowym zginęło siedmioro młodych ludzi: czterech chłopaków ze starogrodzkiej parafii i trzy nasze parafianki.

Rek Ofiary

Tragedia ta odbiła się szerokim echem w całej Polsce. A dla nas, mieszkańców Chełmna, rodzin, przyjaciół, znajomych ofiar tej tragedii dotknęła szczególnie.

W Wielką Środę i Wielki Czwartek w Starogrodzie i Chełmnie pożegnaliśmy Hanię, Paulinę, Natalię, Patryka, Marka, Bartka i Mikołaja.

To wydarzenie stało się dla wielu z nas swoistymi, bardzo trudnymi rekolekcjami i niesamowitą lekcją życia.

Ofiary wypadku polecamy miłosiernemu Bogu, a dla pogrążonych w żałobie bliskim wypraszamy Bożego pocieszenia.

Na ręce Proboszczów parafii w Chełmnie i w Starogrodzie oraz Rodzicom Ofiar wyrazy modlitewnej pamięci i duchowej łączności nadesłał Ks. Biskup Andrzej Suski.

Biskup

Pieta Chełmińska

Chełmińska Pieta 002

Kiedy myślimy o „Piecie Chełmińskiej” to nasze myśli kierują się do kaplicy Matki Bożej znajdującej się w chełmińskiej Farze i skupiają na cudownym XVII-wiecznym wizerunku uwiecznionym na obrazie i nierozerwalnie związanym z kultem Matki Bożej.

Pamiętajmy jednak, że XVII w. nie był początkiem kultu maryjnego. Powstanie sanktuarium w głównym kościele miasta było odpowiedzią na dynamiczny rozwój pobożności maryjnej, podobnie jak i powstanie obrazu.

Początku rozwoju musimy szukać znacznie wcześniej, zapewne aż w czasach średniowiecznych i to wcale nie w Farze, ale na Bramce. To Bramka była pierwszą formą Sanktuarium Maryjnego w Chełmnie i to już w czasach, kiedy jeszcze nie powstał znany nam dzisiaj obraz. Co w takim razie było przed nim. Czy inny obraz o proweniencji gotyckiej, być może, ale niekoniecznie.

Z Chełmińska Bramką związana jest rzeźba. Dzieło mało znane, przez lata zarzucone, nie eksponowane. Jest to wspaniały zabytek sztuki gotyckiej. Nie jest on monumentalny, nie przytłacza swoją wielkością, ani też szczególnie wyrachowanym, czy też wykwintnym warsztatem artystycznym. Posiada jednak szczególny walor, jest nim wizerunek cierpienia odczuwanego przez Matkę po stracie ukochanego Syna. Autor dzieła możliwe, że wywodzący się z kręgu twórców pomorskich w umiejętny sposób wyraził dwa oblicza cierpienia. Z jednej strony obserwujemy zastygłe w pośmiertnej pozie cierpienie Syna, zdjętego z krzyża i oddanego Matce. Sugestywnie przedstawione rany przebitego boku i ślady po gwoździach ukazują nam ogrom bólu, który już się skończył. Z drugiej strony trwa jednak inne cierpienie. Cierpienie Matki obarczonej nie tylko ciężarem martwego ciała Syna, ale przede wszystkim ciężarem bólu wyrywającego się z matczynego serca. Mogą o tym świadczyć zarówno łzy spływające po policzkach Maryi, jak i też bolesny grymas jej twarzy.

Kiedy przyjrzymy się temu dziełu powiemy, że jest to typowe rzeźbiarskie przedstawienie Matki Bożej Bolesnej trzymającej martwe ciało swojego Syna. Owszem, ale jest jeden wyjątkowy szczegół wpływający na wyjątkowość dzieła. Przyjrzyjmy się lewej ręce Maryi. Kurczowo trzyma w dłoni chustę będącą częścią okrycia głowy. Możemy sobie dopowiedzieć, że ten gest, chusta trzymana w dłoni służy do ocierania łez płynących po twarzy Maryi. Jest to dosyć niespotykany akcent rzeźbiarski, zapewne znacząco wpływający na wyjątkowość Chełmińskiej Piety.

Sądzę jednak, że czymś szczególnie wyjątkowym jest geneza powstania dzieła. Nie mamy co prawda na to niepodważalnych dowodów. Jest jednak wielce prawdopodobnym, że rzeźbiarskie przedstawienie Chełmińskiej Piety jest pierwszym wizerunkiem czczonym w Chełmnie w wyniku zdynamizowanego rozwoju kultu Matki Bożej Bolesnej. Być może zanim w Chełmnie zaczęto oddawać cześć Matce Bożej w znaku cudownego obrazu, czyniono to poprzez wizerunek Matki Bolesnej w postaci rzeźbiarskiej. Nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż przez setki lat mieszkańcy Chełmna przede wszystkich Matkę Bożą Bolesną czcili w swoich sercach.

Ks. Proboszcz

 

Koncert klerycki

W I sobotę miesiąca. 5 kwietnia, po wieczornej Mszy św. w naszej farze odbył się koncert kleryków Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo z Krakowa. Podczas półtora godzinnego koncertu zebrani mieli okazję wysłuchać wielu pieśni wielkopostnych, powołaniowych i poświęconych osobie i nauczaniu bł. Jana Pawła II. Koncert zakończyliśmy comiesięcznym Apelem Jasnogórskim.

Skłądamy serdeczne Bóg zapłać sześciu klerykom, w tym także pochodzącemu z naszej parafii Krzysztofowi, za piękny modlitewno-muzyczny wieczór.

 

 

Rocznica śmierci Jana Pawła II

JP II 2014

W środę, 2 kwietnia, przypadła dziewiąta rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji wieczorem w naszej Farze została odprawiona Msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat naszego Rodaka. Po Mszy św. odbyło się spotkanie Grupy Modlitewnej im. Błogosławionego.

Wieczorem, zwyczajem lat poprzednich, mieszkańcy naszego miasta spotkali się przy tablicy upamiętniającej osobę naszego Wielkiego Rodaka zawieszonej na Bramce. Ok. 21.15 zebraliśmy się na chwilę modlitwy, rozważania słów Papieża i wspólny śpiew.

  

To już było - grudzień 2013

To już było - listopadowe prace remontowe

To już było - listopad 2013

To już było - październik 2013

To już było - wrzesień 2013

To już było - pożegnanie ks. Tomasza

To już było - lipiec 2013

To już było - odpust 2013

To już było - festiwal "W ramionach Matki"

To już było - Prymicja Ks. Krzysztofa i Kapłańskie rocznice 

To już było - czerwiec 2013

To już było - maj 2013

To już było - kwiecień 2013

To już było - Triduum 2013

To już było - Rekolekcje wielkopostne 2013

To już było - luty 2013

To już było - grudzień 2012

To już było - październik i listopad 2012 

To już było - Nawiedzenie Kopii Ikony Jasnogórskiej - dzień II

To już było - Nawiedzenie Kopii Ikony Jasnogórskiej - wieczór i noc

To już było - Nawiedzenie Kopii Ikony Jasnogórskiej - Liturgia Powitania

To już było - Misje Parafialne (dni 4-6)

To już było - Misje Parafialne (trzy pierwsze dni)

To już było - wrzesień 2012

To już było - sierpień 2012

To już było - lipiec 2012

To już było - lipiec 2012 - Odpust, dzień II

To już było - lipiec 2012 - Odpust, dzień I

To już było - czerwiec 2012

To już było - Wizytacja kanoniczna, dzień II

To już było - Wizytacja kanoniczna, dzień I

To już było - maj / czerwiec 2012 - Z życia LSO

To już było - Odpust na Zesłanie Ducha Świętego i Pasowanie rycerskie

To już było - I Komunia Święta w naszej parafii

To już było - Zwiadowcy historii po raz kolejny w chełminskiej Farze

To już było - maj 2012

To już było - kwiecień 2012

To już było - Triduum Paschalne - Wielka Sobota i Zmartwychwstanie

To już było - Triduum Paschalne - Wielki Czwartek i Wielki Piatek

To już było - Rekolekcje wielkopostne

To już było - marzec 2012

To już bylo - luty 2012

To już było - styczeń 2012

To już było - grudzień 2011

To już było - Promocja ministrantów i spotkanie opłatkowe

To już było - Mikołajki

To już było - Wróciła do nas św. Barbara

To już było - listopad 2011

To już było - październik 2011

 

119144
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Poprzedni tydzień
Miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
186
204
1678
48938
9983
14424
119144
Twoje IP: 54.81.80.156
Data/Godzina: 2014-07-24 14:45:11